Meerjaren Onderhoudsplan en begroting - Archetex
15838
page-template-default,page,page-id-15838,page-parent,page-child,parent-pageid-15077,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_popup_menu_push_text_top,vss_responsive_adv,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive
 

MEERJAREN ONDERHOUDSPLAN EN BEGROTINGEN

In een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) staat wanneer welk onderhoud moet plaatsvinden gerapporteerd. Ook de kosten zijn hierin inzichtelijk. Een Vereniging van Eigenaren beheren gemeenschappelijke zaken waarop het MJOP betrekking heeft. Hieronder vallen in ieder geval het dak en de gevel, maar ook vaak het trappenhuis en de kozijnen.

Meerjaren Onderhoudsplan

Een MJOP beschikt over 3 belangrijke elementen. Het bouwdeel in kwestie, wanneer deze vervangen of herstelt moet worden en wat de kosten hiervan zijn. Van groot belang is dat alle bouwdelen worden meegenomen in het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP).

Meestal wordt er een plan opgesteld voor circa 10 jaar. In gevallen waarbij het dak of lift een langere levensduur dan 10 jaar heeft wordt dit wel meegenomen in het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP). Zo komt niemand voor verrassingen te staan bij het opstellen van een herzien MJOP.

Conditiemeting

Combineer een MJOP altijd met een conditiemeting, dit is verstandig om te doen. Een conditiemeting houdt namelijk in dat voor alle bouwdelen is gekeken waar direct onderhoud nodig is. Hier kan ook een volgorde van onderhoudswerkzaamheden uit worden bepaald. In een algemeen MJOP wordt vaak enkel gekeken naar de cyclus en de gemiddelde levensduur en niet naar de huidige staat waarin bouwdelen verkeren. Een vertekend beeld heeft niemand iets aan en Archetex helpt u graag een heldere meting en MJOP op te stellen.

Vaststellen reservering

Voor iedere Vereniging van Eigenaren (VvE) is het wettelijk verplicht om een reserve op te bouwen voor onderhoud. Dit wordt ook wel een onderhoudsfonds genoemd. Het onderhoudsfonds moet genoeg financiële middelen bezitten om het pand goed te onderhouden. Maar hoe wordt de gewenste inhoud voor een reservefonds vastgesteld? Ook dit kan middels een MJOP.

Opstellen visie planmatig onderhoud

Onderhoud is meestal een behoorlijke post op de begroting van vastgoedbeheerders. Het management van vastgoedbeheer geeft logischerwijs graag sturing aan deze begrotingsposten. Lees meer..

Projectmanagement en bouwbegeleiding

Bouwprojecten omvatten vaak meer disciplines en activiteiten dan vooraf is gedacht. Belangrijk is het behoudt van overzicht en coördinatie van het totale project. Lees meer..

Contractmanagement

Een succesvolle aanbesteding leidt in veel cases niet tot het gewenste uitvoeringsresultaat. Het contract zorgt bij zowel leveranciers als opdrachtgevers onduidelijkheid hoe hiermee om te gaan en deze te bewaken.Lees meer..

Algemeen technisch advies

Bij werkzaamheden aan een complex of gebouw kunnen vragen of problemen zich voordoen. Hoe kan schade het beste worden herstelt? Lees meer..

Klachtenonderhoud en dagelijks beheer

Archetex beheert onderhoudscontracten met diverse leveranciers. Denk aan leveranciers voor liften, toegangsdeuren en systemen, installaties en materialen. Lees meer..

Bouwkundige keuringen

Wanneer u op het punt staat om in een woning, bedrijfspand of complex te investeren wilt u weten waarin u investeert. Kwaliteit, staat van onderhoud en tal van andere zaken zijn van belang bij aan- of verkoop van vastgoed.Lees meer..

Informatie aanvragen