Visie planmatig onderhoud | Archetex adviseurs en ingenieurs
15794
page-template-default,page,page-id-15794,page-child,parent-pageid-15077,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_popup_menu_push_text_top,vss_responsive_adv,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive
 

OPSTELLEN VISIE PLANMATIG ONDERHOUD

Onderhoud is meestal een behoorlijke post op de begroting van vastgoedbeheerders. Het opstellen van een visie planmatig onderhoud kan inzichten geven in deze posten. Het management van vastgoedbeheer geeft logischerwijs graag sturing aan deze begrotingsposten. Een helder visie en strategie ontwikkelen is daarbij van groot belang. Een verantwoord en duidelijk bedrijfseconomisch onderhoudsbeleid gaat niet zonder een doordacht vastgoedbeleid. Geld besteden aan onderhoudswerkzaamheden vlak voor het einde van de exploitatie van een complex moet hiermee worden voorkomen. Het afstemmen van vraag en aanbod is toonaangevend.

Conditiemeting, vaststellen van het aanbod

Een conditiemeting brengt de werkelijke technische staat van vastgoed in kaart. Dit is een inspectiemethodiek dat op objectieve wijze de bouwkundige kwaliteit meet en vastlegt. Gebreken c.q. schadebeelden die worden aangetroffen worden gedefinieerd door de inspecteur in zogenaamde “adviesmaatregelen”. De inspecteur geeft tijdens zijn inspectie aan welke onderhoudsmaatregelen nodig zijn om de gebreken c.q. schadebeelden te herstellen om het vastgoed te behouden in gewenste onderhoudstoestand.

Strategisch voorraadbeleid, vaststellen van de vraag

Bepaalde keuzes en aanpak van vastgoed en de daarbij behorende financiële middelen moeten worden onderbouwt. Hiertoe behoort het onderhoudsbeleid. Dit zorgt voor een verantwoorde besteding van de middelen.

Opstellen visie planmatig onderhoud 

Een MJOP oftewel meerjaren onderhoudsplan, toetst de resultaten van de conditiemeting gezamenlijk met de onderhoudsadviezen aan het strategisch beleid van de vastgoedbeheerder. Het geeft een visie in planmatig onderhoud. Zo kan het beleid van een vastgoedbeheerder tot andere keuzes leiden. Een voorbeeld: Door veranderend energiebeleid kiest men ervoor om enkel glas te vervangen door dubbelglas. Hierdoor worden direct alle kozijnen vervangen. Door deze maatregel komt een normaliter terugkerend adviesmaatregel “houtrot reparatie” te vervallen. Deze wordt dus niet meegenomen in de meerjaren onderhoudsbegroting.

Het voorbeeld laat zien dat een conditiemeting en strategisch voorraadbeleid met elkaar moet worden afgestemd. Hieruit volgt een objectieve besluitvorming op basis van feiten. Archetex is uw partner binnen dit werkproces op de meest efficiënte wijze.

Projectmanagement en bouwbegeleiding

Bouwprojecten omvatten vaak meer disciplines en activiteiten dan vooraf is gedacht. Belangrijk is het behoudt van overzicht en coördinatie van het totale project. Lees meer..

Contractmanagement

Een succesvolle aanbesteding leidt in veel cases niet tot het gewenste uitvoeringsresultaat. Het contract zorgt bij zowel leveranciers als opdrachtgevers onduidelijkheid hoe hiermee om te gaan en deze te bewaken.Lees meer..

Algemeen technisch advies

Bij werkzaamheden aan een complex of gebouw kunnen vragen of problemen zich voordoen. Hoe kan schade het beste worden herstelt? Lees meer..

Meerjaren Onderhoudsplan en – begrotingen

In een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) staat wanneer welk onderhoud moet plaatsvinden gerapporteerd. Ook de kosten zijn hierin inzichtelijk. Een Vereniging van Eigenaren beheren gemeenschappelijke zaken waarop het MJOP betrekking heeft. Lees meer..

Klachtenonderhoud en dagelijks beheer

Archetex beheert onderhoudscontracten met diverse leveranciers. Denk aan leveranciers voor liften, toegangsdeuren en systemen, installaties en materialen. Lees meer..

Bouwkundige keuringen

Wanneer u op het punt staat om in een woning, bedrijfspand of complex te investeren wilt u weten waarin u investeert. Kwaliteit, staat van onderhoud en tal van andere zaken zijn van belang bij aan- of verkoop van vastgoed.Lees meer..