Bouwkundige keuringen | Archetex adviseurs en ingenieurs
15852
page-template-default,page,page-id-15852,page-child,parent-pageid-15077,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_popup_menu_push_text_top,vss_responsive_adv,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive
 

BOUWKUNDIGE KEURINGEN

Wanneer u op het punt staat om in een woning, bedrijfspand of complex te investeren wilt u weten waarin u investeert. Kwaliteit, staat van onderhoud en tal van andere zaken zijn van belang bij aan- of verkoop van vastgoed.  Bij een bouwkundige keuring wordt het gebouw bekeken van binnen en buiten, op het gebied van vloeren, fundering, daken, keuken, etc.

De bouwkundige keuringen worden te allen tijde uitgevoerd door een onafhankelijk bouwkundige. Het bouwkundig rapport bestaat uit foto’s van de opname, omschrijvingen van gebreken en een financieel overzicht wat de herstelkosten zullen zijn. Uiteindelijk vormt het bouwkundig rapport een advies om wel of niet te investeren in het object. Daarnaast zijn de resultaten te gebruiken bij onderhandelingen en op te nemen als ontbindende voorwaarde in voorlopig koopcontract.

Opstellen visie planmatig onderhoud

Onderhoud is meestal een behoorlijke post op de begroting van vastgoedbeheerders. Het management van vastgoedbeheer geeft logischerwijs graag sturing aan deze begrotingsposten. Lees meer..

Projectmanagement en bouwbegeleiding

Bouwprojecten omvatten vaak meer disciplines en activiteiten dan vooraf is gedacht. Belangrijk is het behoudt van overzicht en coördinatie van het totale project. Lees meer..

Contractmanagement

Een succesvolle aanbesteding leidt in veel cases niet tot het gewenste uitvoeringsresultaat. Het contract zorgt bij zowel leveranciers als opdrachtgevers onduidelijkheid hoe hiermee om te gaan en deze te bewaken.Lees meer..

Algemeen technisch advies

Bij werkzaamheden aan een complex of gebouw kunnen vragen of problemen zich voordoen. Hoe kan schade het beste worden herstelt? Lees meer..

Meerjarenonderhoudsplannen en – begrotingen

In een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) staat wanneer welk onderhoud moet plaatsvinden gerapporteerd. Ook de kosten zijn hierin inzichtelijk. Een Vereniging van Eigenaren beheren gemeenschappelijke zaken waarop het MJOP betrekking heeft. Lees meer..

Klachtenonderhoud en dagelijks beheer

Archetex beheert onderhoudscontracten met diverse leveranciers. Denk aan leveranciers voor liften, toegangsdeuren en systemen, installaties en materialen. Lees meer..