Vastgoedbeheer | Archetex, Adviseurs en ingenieurs
15077
page-template-default,page,page-id-15077,page-parent,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_popup_menu_push_text_top,vss_responsive_adv,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive
 

VASTGOEDBEHEER

Onderhoud betreft vaak een grote post binnen de begroting van beheerders en eigenaren van vastgoed. Sturing geven en nemen op deze onderdelen is bepalend voor het algehele vastgoedbeheer.

Vanuit een heldere strategie kan Archetex voor u een onderhoudsbeleid opstellen voor de komende 15 tot 30 jaar. Onze dienstverlening op gebied van Vastgoedbeheer is hiervoor divers maar krachtig. Wij adviseren en ondersteunen veel van onze opdrachtgevers bij huisvestingsvraagstukken voor hun totale vastgoedbeheer.

Ons team van adviseurs en ingenieurs verzorgd diensten vanuit de volgende disciplines: bouwkunde, installatietechniek, facility management en inkoop van diensten en goederen. Bij zeer specifieke vraagstukken betrekken wij externe, aan ons bedrijf gecommitteerde, experts waarbij de opdrachtgever Archetex als aanspreekpunt zal houden.

Opstellen visie planmatig onderhoud

Onderhoud is meestal een behoorlijke post op de begroting van vastgoedbeheerders. Het management van vastgoedbeheer geeft logischerwijs graag sturing aan deze begrotingsposten. Lees meer..

Projectmanagement en bouwbegeleiding

Bouwprojecten omvatten vaak meer disciplines en activiteiten dan vooraf is gedacht. Belangrijk is het behoudt van overzicht en coördinatie van het totale project. Lees meer..

Contractmanagement

Een succesvolle aanbesteding leidt in veel cases niet tot het gewenste uitvoeringsresultaat. Het contract zorgt bij zowel leveranciers als opdrachtgevers onduidelijkheid hoe hiermee om te gaan en deze te bewaken.Lees meer..

Algemeen technisch advies

Bij werkzaamheden aan een complex of gebouw kunnen vragen of problemen zich voordoen. Hoe kan schade het beste worden herstelt? Lees meer..

Meerjarenonderhoudsplannen en – begrotingen

In een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) staat wanneer welk onderhoud moet plaatsvinden gerapporteerd. Ook de kosten zijn hierin inzichtelijk. Een Vereniging van Eigenaren beheren gemeenschappelijke zaken waarop het MJOP betrekking heeft. Lees meer..

Klachtenonderhoud en dagelijks beheer

Archetex beheert onderhoudscontracten met diverse leveranciers. Denk aan leveranciers voor liften, toegangsdeuren en systemen, installaties en materialen. Lees meer..

Bouwkundige keuringen

Wanneer u op het punt staat om in een woning, bedrijfspand of complex te investeren wilt u weten waarin u investeert. Kwaliteit, staat van onderhoud en tal van andere zaken zijn van belang bij aan- of verkoop van vastgoed.Lees meer..