Toetsing bouwbesluit | Archetex adviseurs en ingenieurs
15945
page-template-default,page,page-id-15945,page-child,parent-pageid-15104,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_popup_menu_push_text_top,vss_responsive_adv,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive
 

TOETSING BOUWBESLUIT

Archetex levert een toetsing bouwbesluit voor alle bouwplannen. Een bouwbesluit toets kan nieuwe, bestaande en/of verbouwingen toetsen aan alle eisen vanuit het bouwbesluit. De bouwbesluittoets dient u in tegelijkertijd met de aanvraag omgevingsvergunning voor het te bouwen object.

Wat is het Bouwbesluit?

Het bouwbesluit is een vastlegging van eisen waaraan gebouwen moeten voldoen. Het bouwbesluit heeft bijvoorbeeld regels voor het ventileren van ruimten, het plaatsen van trappen, daglicht per ruimte etc. De eisen gelden voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw.

In de standaard bouwbesluittoets welke Archetex aanbied voor woningen en woongebouwen zijn de volgende onderdelen opgenomen:

  • Toetsing van de bruikbaarheid. (Bepalen van het gebruiksoppervlak en indeling in verblijfsgebieden en verblijfsruimten).
  • Daglichtberekening volgens NEN2057
  • Ventilatieberekening volgens NEN1087
  • Spuiventilatieberekening volgens NEN1078
  • Bepaling van de Rc-waarden van verschillende bouwconstructies volgens NEN1068
  • Energieprestatieberekening volgens NEN7120. (incl. Lineaire koudebruggen)
  • Milieuprestatieberekening (vanaf 1 januari 2013)

Bouwbesluit 2012

Het Bouwbesluit ontwikkeld zich door in de jaren. Op 1 april 2012 is het nieuwe bouwbesluit in werking getreden. Een groot aantal voorschriften zijn hierin aangevuld of aangepast. Archetex blijft dagelijks de veranderingen in het Bouwbesluit volgen.

Bestek schrijven

Archetex biedt bouwkundig Stabu bestekken aan. Deze kunt u op laten stellen voor nieuwbouw, hoogbouw en/of utiliteit/bedrijfspanden. Lees meer..

Ramingen

Een kostenraming is voornamelijk een voorlopige schatting van kosten tijdens de voorbereidingsfase van een bouwproject. Lees meer..

Calculeren

De verhouding tussen prijs en kwaliteit is belangrijk bij de projectwerving. Archetex scoort op beide vlakken met uw calculatie. Hiermee vergroot u uw eigen scoringskans. Lees meer..

Installatieberekeningen

Bovenop de verplichte berekeningen die vanuit de bouwregelgeving worden geëist biedt Archetex ook installatieberekeningen aan. Voor een goede werking van installaties zijn deze berekeningen noodzakelijk. Lees meer..